Cửa hàng tạp hoá và siêu thị tại Ciudad Juárez, Chihuahua (định hướng)

1-10
Cửa Hàng Bách Hóa, Mua sắm
C. Rancho Aguacaliente 6911, Pradera Dorada, 32610 Cd Juárez, Chih., Mexico
4.5  · $$ · +52 656 227 6800+52 656 227 6800  · Mở cửa
www.costco.com.mx
Cửa hàng tạp hoá và siêu thị
Av. Paseo Triunfo de la República 5298, San Lorenzo, 32320 Cd Juárez, Chih., Mexico
4.0  · +52 55 5062 8019+52 55 5062 8019  · Mở cửa
www.soriana.com
Mua sắm, Cửa hàng tạp hoá và siêu thị
Av de las Torres 2111, Praderas de los Álamos, 32574 Cd Juárez, Chih., Mexico
4.5  · +52 800 707 4262+52 800 707 4262  · Mở cửa
www.soriana.com
Cửa hàng tạp hoá và siêu thị
4. S-Mart
Av de las Torres 2751, Los Bravos, 32575 Cd Juárez, Chih., Mexico
4.0  · +52 656 683 8766+52 656 683 8766  · Mở cửa
www.supermercadossmart.com
Mua Sắm Khác, Mua sắm
5. S-Mart
Blvrd Zaragoza 3450, Moderna, 32670 Cd Juárez, Chih., Mexico
4.5  · +52 656 631 1595+52 656 631 1595  · Mở cửa
www.supermercadossmart.com
Cửa hàng tạp hoá và siêu thị
6. S-Mart
C. Santiago Blancas #8114, Lote Bravo, 32695 Cd Juárez, Chih., Mexico
4.5  · +52 656 232 0543+52 656 232 0543  · Mở cửa
www.supermercadossmart.com
Mua sắm, Cửa hàng tạp hoá và siêu thị
Av de las Torres y, Blvrd Zaragoza 6975, Henequén, 32583 Cd Juárez, Chih., Mexico
4.0  · +52 656 624 8581+52 656 624 8581  · Mở cửa
www1.soriana.com
Cửa hàng tạp hoá và siêu thị
8. S-Mart
Av. López Mateos No. 2125, Reforma, 32380 Cd Juárez, Chih., Mexico
4.5  · +52 656 613 7822+52 656 613 7822  · Mở cửa
www.supermercadossmart.com
Cửa hàng tạp hoá và siêu thị
Blvr. Independencia 2990, Parajes del Sur, 32575 Cd Juárez, Chih., Mexico
4.0  · +52 800 710 6352+52 800 710 6352  · Mở cửa
bodegaaurrera.net
Mua sắm, Cửa hàng tạp hoá và siêu thị
Av. Ejército Nacional 9910, Las Arcadas, 32579 Cd Juárez, Chih., Mexico
4.5  · +52 656 614 5015+52 656 614 5015  · Mở cửa
distmar.com.mx