Banyan Villa

 15 đánh giá
Manzaru Hingun, Dhangethi 00060, Maldives

Điện thoại
777-4615777-4615

+1
Truyền thông xã hội 
Bưu chính: 00060
Quốc gia: Man-đi-vơ

Về

Banyan Villa đang làm việc trong các hoạt động của Chỗ ở khác, Khách sạn và nhà nghỉ, Nhà nghỉ, cabin và khu nghỉ dưỡng. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 777-4615. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Banyan Villa tại www.banyanvillamaldives.com.
Thể loại:Khách sạn và nhà nghỉ, Hoạt động nơi ăn nghỉ ngắn hạn, Nhà nghỉ, cabin và khu nghỉ dưỡng.
Mã ISIC:5510.

Truyền thông xã hội

Số đánh giá qua thời gian đối với Banyan Villa

15 đánh giá

33669912121515201720187191.6344.92201715546.4228.02018Google

Rating trung bình qua thời gian đối với Banyan Villa

Nhận xét theo thời gian

1122334455201720184.9192.12104.9820174.7547.88108.942018Google

Xếp hạng của Google theo số sao

Google

01234567891011121313380.0112.35142.7289.68014.6267.0014.6244.32142.7221.651 sao đánh giá2 sao đánh giá3 sao đánh giá4 sao đánh giá5 sao đánh giá

Số lượt đăng ký Foursquare theo thời gian

Foursquare

551010151520202525303020142016201720182814.1954.38201430250.7330.94201630487.2730.94201732723.817.52018

Chỗ ở khácgần Banyan Villa

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp