Ariston Dhangethi INN

 10 đánh giá
Beach Road, Dhangethi 00060, Maldives
Giờ 
Mở cho đến khi 12:00 thêm nữa

Điện thoại
790-8933790-8933

+1
Truyền thông xã hội 
Quốc gia: Man-đi-vơ

Về

Ariston Dhangethi INN đang làm việc trong các hoạt động của Chỗ ở khác, Thể thao và giải trí, Các môn thể thao khác, Khách sạn và nhà nghỉ, Du lịch và đi lại. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 790-8933. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Ariston Dhangethi INN tại www.aristonmaldives.com.
Thể loại:Hoạt động thể thao khác, Vui chơi giải trí và vui chơi giải trí khác hoạt động được phân vào đâu, Cơ quan du lịch và các hoạt động điều hành tour du lịch, Khách sạn và nhà nghỉ, Hoạt động nơi ăn nghỉ ngắn hạn.
Mã ISIC:5510, 791, 9319, 9329.

Truyền thông xã hội

Số đánh giá qua thời gian đối với Ariston Dhangethi INN

10 đánh giá

224466881010201720183191.6381.46201710546.4228.02018Google

Rating trung bình qua thời gian đối với Ariston Dhangethi INN

Nhận xét theo thời gian

11223344552016201720185132.82103.020164.7370.0108.9420174.7607.18108.942018Google

Xếp hạng của Google theo số sao

Google

012345677380.0112.353171.2189.68014.6267.0014.6244.32014.6221.651 sao đánh giá2 sao đánh giá3 sao đánh giá4 sao đánh giá5 sao đánh giá

Chỗ ở khácgần Ariston Dhangethi INN

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp