St.Mary's Church - Welivita

 45 đánh giá
Daya Mawatha, Welivita, Sri Lanka
Truyền thông xã hội 
Quốc gia: Xri Lan-ca

Về

St.Mary's Church - Welivita đang làm việc trong các hoạt động của Giáo dục khác. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 078 299 0778.
Tốt Cho Trẻ Em
Thể loại:Giáo dục khác được phân vào đâu.
Mã ISIC:8549.

Truyền thông xã hội

Số đánh giá qua thời gian đối với St.Mary's Church - Welivita

45 đánh giá

5510101515202025253030353540404545201720182019214.19427.74201712369.0330.31201845723.818.772019Google

Rating trung bình qua thời gian đối với St.Mary's Church - Welivita

Nhận xét theo thời gian

11223344552017201820192.5132.82152.5220174.2370.0118.8520184.3607.18116.872019Google

Xếp hạng của Google theo số sao

Google

02468101214161820222426283030380.0112.35687.6989.68687.6967.0014.6244.32351.1521.651 sao đánh giá2 sao đánh giá3 sao đánh giá4 sao đánh giá5 sao đánh giá

Giáo dục khácgần St.Mary's Church - Welivita

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp