1-10
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
И. 187а., Zhansugurov Street, Taldykorgan, Kazakhstan
zhgu.edu.kz
Giáo dục
Taldykorgan, Kazakhstan
tk.nis.edu.kz
Giáo dục
Zhansugurov Street 226, Taldykorgan 040006, Kazakhstan
tptk.kz
Giáo dục
Belov St, Taldykorgan, Kazakhstan
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Taldykorgan, Kazakhstan
zhgu.edu.kz
Giáo dục
Ablai-Khan St 150, Taldykorgan, Kazakhstan
Giáo dục
Taldykorgan 040000, Kazakhstan
www.tdk-pint.kz
Giáo dục khác
Taldykorgan, Kazakhstan
www.bala-alemi.kz
Giáo dục
Eskeldi District, Kazakhstan
Giáo dục
Ablai-Khan St, Taldykorgan, Kazakhstan