Giáo dục tại Mã Vùng 61 Hàn Quốc

1-10
Giáo dục trung học
South Korea, Jeollanam-do, Suncheon-si, Seokhyeon-dong, 중앙로 255
4.5  · ₩₩ · +82 61-750-3114+82 61-750-3114  · Mở cửa
www.sunchon.ac.kr
Giáo dục trung học, Giáo dục
31-9 Jingak-ro, Hwasun-eup, Hwasun, Jeollanam-do, South Korea
hwasun.hs.jne.kr
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
South Korea, Jeollanam-do, Mokpo-si, Haeyangdaehak -ro, 91
www.mmu.ac.kr
Giáo dục trung học, Dịch vụ kinh doanh
410 Jungma-ro, Jungma-dong, Gwangyang-si, Jeollanam-do, South Korea
4.0  · ₩₩ · +82 61-798-7900+82 61-798-7900
Giáo dục trung học, Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
380 Muan-ro, Muan-eup, Muan-gun, Jeollanam-do, South Korea
www.cdu.ac.kr
Nhà hàng Hàn Quốc, Giáo dục trung học
South Korea, Jeollanam-do, Gwangyang-si, Gwangyang-eup, Onggi-gil, 18 KR
4.0  · ₩ · +82 61-762-1561+82 61-762-1561
Sinh Đẻ và Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Giáo dục khác
200 Deokheungyangjjok-gil, Dongil-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do, South Korea
nysc.kywa.or.kr
Giáo dục văn hóa
491 Jungang-dong, Yeosu-si, Jeollanam-do, South Korea
Giáo dục trung học, Giáo dục
50 Daehak-ro, Dundeok-dong, Yeosu-si, Jeollanam-do, South Korea
4.5  · ₩ · +82 61-659-6114+82 61-659-6114
www.jnu.ac.kr
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
South Korea, Jeollanam-do, Naju-si, Geonjae-ro, 185
www.dsu.kr