Jyp Entertainment

 32 đánh giá
314-5 Idoi-dong, Cheju, Jeju-do, South Korea
Giờ 
Mở cho đến khi 23:59 thêm nữa

Điện thoại
6065555227

Truyền thông xã hội 
Thành phố: Jeju (thành phố)
Khu vực hành chính: Jeju-do
Quốc gia: Hàn Quốc

Về

Jyp Entertainment đặt trụ sở tại Jeju (thành phố). Jyp Entertainment đang làm việc trong các hoạt động của Quản lí đoàn thể.
Thể loại:Hoạt động của trụ sở chính.
Mã ISIC:7010.

Quản lí đoàn thểgần Jyp Entertainment

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp