천마상사

South Korea, 지저동 680-3번지 동구 대구광역시 KR
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Daegu
Bưu chính: 41045
Khu vực hành chính: Daegu
Quốc gia: Hàn Quốc

Về

천마상사 đặt trụ sở tại Daegu. 천마상사 đang làm việc trong các hoạt động của Nhà hàng Hàn Quốc. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 053-981-5874.
Giá
₩₩
Thể loại:Nhà hàng Hàn Quốc.
Mã ISIC:5610.

Nhà hàng Hàn Quốcgần 천마상사

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp