Nhà hàng Nhật Bản tại Osh, Osh (tỉnh)

1-6
Nhà hàng Nhật Bản, Nhà hàng
362 Kurmanjan-Datka St, Osh, Kyrgyzstan
Nhà hàng Nhật Bản, Bánh Pizza
20, Zainabetdinova st.
Nhà hàng Nhật Bản
127, 125 Lenin Avenue, Osh, Kyrgyzstan
5.0 
Nhà hàng sushi
111 Kurmanjan Datka, Osh, Kyrgyzstan
dvepalochki.kg
Nhà hàng sushi
Zainabetdinova 20
Nhà hàng sushi
Andijon
$$
1-6