Nhà hàng Mỹ tại Osh, Osh (tỉnh)

1-10
Quán cà phê, Nhà hàng Mỹ
GQ98+W59, Osh, Kyrgyzstan
Nhà hàng Mỹ, Tất cả thức ăn và đồ uống
GQJW+C74, Osh, Kyrgyzstan
Nhà hàng Mỹ
FRWG+925, Osh, Kyrgyzstan
Nhà hàng Mỹ
GR66+6RH, Osh, Kyrgyzstan
5.0 
Nhà hàng Mỹ
Kurmancan Datka Cafdesi
$
Nhà hàng Mỹ
6. Adana
Ivanitsyn Str., Osh
$ · 297446
Nhà hàng Mỹ
7. Adana
Kırgızistan
$
Nhà hàng Mỹ
PQC6+W56, Kurgontepa, Uzbekistan
Nhà hàng Mỹ, Nhà hàng
None
$
Nhà hàng Mỹ
None
$