Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học) tại Osh, Osh (tỉnh)

1-10
Giáo dục trung học, Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Zholon Mamytov Street Ош, 723500, Kyrgyzstan
4.5  · $$$$ · +996 555 801 610+996 555 801 610  · Mở cửa
oshmed.edu.kg
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
GQJV+MX8, Osh, Kyrgyzstan
4.5  · +996 706 655 080+996 706 655 080  · Mở cửa
oshsu.kg
Quán cà phê, Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
FRRH+PHQ, Osh, Kyrgyzstan
4.0  · +996 559 363 932+996 559 363 932  · Mở cửa
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Osh, Kyrgyzstan
4.5   · Mở cửa
www.kuu.kg
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
КУУ-Конечная остановка, Ош, улица Н. Исанова 79, Osh 723503, Kyrgyzstan
4.0  · +996 3222 48713+996 3222 48713  · Mở cửa
kuu.kg
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Kurmanjan-Datka St, Osh, Kyrgyzstan
4.0 
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Osh, Kyrgyzstan
4.5 
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Osh, Kyrgyzstan
4.5  · +996 3222 84024+996 3222 84024  · Mở cửa
oshgui.kg
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
микрорайон "Юго-Восток, Osh, Kyrgyzstan
4.5   · Mở cửa
Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)
Osh, Kyrgyzstan
4.5  · +996 3222 32552+996 3222 32552  · Mở cửa
osh.rgsu.net