Thể thao & Hoạt động tại Bishkek, Bishkek

1-10
Thể thao và giải trí, Công viên giải trí
7 мкрн, ул. К.Маркса перес. ул. Донецкая, Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · +996 312 299 393+996 312 299 393  · Mở cửa
cosmopark.kg
Công viên giải trí, Giáo dục
Kurmanjan Datka St, Bishkek, Kyrgyzstan
www.dordoi.kg
Du lịch và đi lại, Công viên công cộng
Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · +996 705 840 979+996 705 840 979  · Mở cửa
Hãng Du Lịch, Du lịch và đi lại
RJG3+GMV, Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · +996 771 118 182+996 771 118 182  · Mở cửa
Công viên giải trí, Hãng Du Lịch
Bishkek, Kyrgyzstan
Công viên giải trí, Hãng Du Lịch
RJ99+CMM, Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · 469704  · Mở cửa
Hãng Du Lịch, Du lịch và đi lại
VJX9+6RV, Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · +996 703 374 010+996 703 374 010  · Mở cửa
Hãng Du Lịch, Du lịch và đi lại
Koyonkozov St, Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · +996 702 870 869+996 702 870 869  · Mở cửa
Hãng Du Lịch, Du lịch và đi lại
RJMP+W7J, Bishkek, Kyrgyzstan
www.botanica.kg
Hãng Du Lịch, Du lịch và đi lại
RHJP+RQM, Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · +996 772 681 453+996 772 681 453  · Mở cửa