Rạp Chiếu Phim tại Bishkek, Bishkek

1-10
Quán cà phê, Rạp Chiếu Phim
47/А Mir Ave, Bishkek, Kyrgyzstan
4.0  · +996 312 545 861+996 312 545 861  · Mở cửa
www.manascinema.com
Rạp Chiếu Phim
Chuy Ave, Bishkek 720001, Kyrgyzstan
cinema.kg
Rạp Chiếu Phim
Ulitsa Torekula Aytmatova, 3, Kyrgyzstan
www.broadway.kg
Rạp Chiếu Phim
80 Isanov St, Bishkek, Kyrgyzstan
www.cinematica.kg
Rạp Chiếu Phim
184 пр. Чуй, Bishkek, бул. Молодой Гвардии, Kyrgyzstan
kinoman.kg
Nghệ thuật sáng tạo, Rạp Chiếu Phim
Bishkek, Kyrgyzstan
Rạp Chiếu Phim
87а Toktogul Street, Bishkek 720000, Kyrgyzstan
Rạp Chiếu Phim
Bishkek, Kyrgyzstan
4.0 
Rạp Chiếu Phim
RHJP+PH4, Bishkek, Kyrgyzstan
avtocinema.kg
Rạp Chiếu Phim
91 Akhunbayev St, Bishkek, Kyrgyzstan