Khách sạn & Du lịch tại Bishkek, Bishkek

1-10
Hãng Du Lịch
Bishkek, Kyrgyzstan
3.5  · +996 551 998 990+996 551 998 990  · Mở cửa
Hãng Du Lịch, Du lịch và đi lại
Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · +996 771 118 182+996 771 118 182  · Mở cửa
Nhà hàng Mỹ, Chỗ ở khác
191 Abdrahmanov St, Bishkek 720011, Kyrgyzstan
4.5  · +996 312 661 234+996 312 661 234  · Mở cửa
www.newport.hyatt.com
Hãng Du Lịch, Du lịch và đi lại
Bishkek, Kyrgyzstan
botanica.kg
Chỗ ở khác, Spa thư giãn
87 Orozbekov St, Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · +996 312 665 518+996 312 665 518  · Mở cửa
www.parkhotel.kg
Chỗ ở khác, Nhà nghỉ, cabin và khu nghỉ dưỡng
21 Erkindik Ave, Bishkek 720040, Kyrgyzstan
4.5  · +996 312 556 666+996 312 556 666  · Mở cửa
www.orionbishkek.com
Chỗ ở khác, Pháp lí và tài chính
21/2 Aaly Tokombayev St, Bishkek 720060, Kyrgyzstan
4.5  · +996 312 909 750+996 312 909 750  · Mở cửa
jannat.kg
Chỗ ở khác, Nhà nghỉ, cabin và khu nghỉ dưỡng
с. Булан-Соготту 720040, Kyrgyzstan
4.5  · +996 312 313 188+996 312 313 188  · Mở cửa
www.aurora.kg
Hãng Du Lịch, Du lịch và đi lại
Bishkek, Kyrgyzstan
4.0  · +996 772 681 453+996 772 681 453  · Mở cửa
Chỗ ở khác, Nhà nghỉ, cabin và khu nghỉ dưỡng
10. Dostuk
429 B Frunze Street, Bishkek 720011, Kyrgyzstan
www.dostukhotel.kg