1-10
Cửa hàng tạp hoá và siêu thị
Suyerkulova, Bishkek, Kyrgyzstan
4.0  · +996 558 161 278+996 558 161 278  · Mở cửa
Mua sắm, Cửa hàng tạp hoá và siêu thị
150a Chuy Ave, Bishkek, Kyrgyzstan
4.0  · +996 312 611 083+996 312 611 083  · Mở cửa
betastores.kg
Mua sắm, Tất cả thức ăn và đồ uống
57/1 Manas Ave, Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · $$ · +996 312 311 248+996 312 311 248  · Mở cửa
www.dostavka.sierra.cafe
Cửa hàng tạp hoá và siêu thị
RHV5+PX9, Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · +996 312 986 100+996 312 986 100  · Mở cửa
gipermarket.kg
Quán cà phê, Dịch vụ cung cấp thực phẩm
173/1 Akhunbayev St, Bishkek, Kyrgyzstan
4.0  · $$ · +996 312 549 411+996 312 549 411  · Mở cửa
mypizza.kg
Mua Sắm Khác, Mua sắm
1, Ulitsa Zhayyl Baatyra, Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · +996 312 986 100+996 312 986 100  · Mở cửa
gipermarket.kg
Quán cà phê, Tất cả thức ăn và đồ uống
116a Akhunbayev St, Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · $$ · +996 312 543 984+996 312 543 984  · Mở cửa
360.kg
Tất cả thức ăn và đồ uống
171/1 Yunusaliev Ave, Bishkek, Kyrgyzstan
4.0  · $$ · +996 312 510 409+996 312 510 409  · Mở cửa
mypizza.kg
Cửa hàng tạp hoá và siêu thị
66 Kalyk Akiev St, Bishkek, Kyrgyzstan
4.5  · +996 501 201 201+996 501 201 201  · Mở cửa
almamarket.kg
Cửa hàng tạp hoá và siêu thị
Лебединовка, 113 Pobedy Ave, Bishkek, Kyrgyzstan
4.0  · +996 704 989 989+996 704 989 989  · Mở cửa
supermarket-1918.business.site