Shanghai City Hotel

 447 đánh giá
22 General Nurmatov B St, Osh, Kyrgyzstan
Giờ 
Mở cho đến khi 23:59 thêm nữa
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Osh
Khu vực hành chính: Osh (tỉnh)
Quốc gia: Cư-rơ-gư-xtan

Về

Shanghai City Hotel đặt trụ sở tại Osh. Shanghai City Hotel đang làm việc trong các hoạt động của Khách sạn và nhà nghỉ, Giường ngủ và bữa sáng. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 0779 019 999.
Dịch vụ cho người khuyết tật ngồi xe lăn
Giá
$$
Thể loại:Khách sạn và nhà nghỉ, Giường ngủ và bữa sáng.
Mã ISIC:5510.

Khách sạn và nhà nghỉgần Shanghai City Hotel

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp