Oshskiy Tekhnologicheskiy Kolledzh

 40 đánh giá
микрорайон "Юго-Восток, Osh, Kyrgyzstan
Giờ 
Hôm nay · từ thời gian 08:00 - tới thời gian 17:30 thêm nữa
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Osh
Khu vực hành chính: Osh (tỉnh)
Quốc gia: Cư-rơ-gư-xtan

Về

Oshskiy Tekhnologicheskiy Kolledzh đặt trụ sở tại Osh. Oshskiy Tekhnologicheskiy Kolledzh đang làm việc trong các hoạt động của Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học).
Thể loại:Giáo Dục Đại Học.
Mã ISIC:8530.

Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)gần Oshskiy Tekhnologicheskiy Kolledzh

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp