Kyrgyz State Academy of Physical Training and Sports

 90 đánh giá
114 Ulitsa Zhukeyeva-Pudovkina, Bishkek, Kyrgyzstan
Giờ 
Mở cho đến khi 17:00 thêm nữa
Trang web 
ksapcs.kg
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Bishkek
Vùng lân cận: Oktyabr District
Khu vực hành chính: Bishkek
Quốc gia: Cư-rơ-gư-xtan

Về

Kyrgyz State Academy of Physical Training and Sports đặt trụ sở tại Bishkek. Kyrgyz State Academy of Physical Training and Sports đang làm việc trong các hoạt động của Giáo dục khác, Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học), Giáo dục thể chất. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 0312 570 489. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Kyrgyz State Academy of Physical Training and Sports tại ksapcs.kg.
Thể loại:Thể thao và giáo dục giải trí, Giáo dục khác được phân vào đâu, Giáo Dục Đại Học.
Mã ISIC:8530, 8541, 8549.

Giáo dục khácgần Kyrgyz State Academy of Physical Training and Sports

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp