Kallan School

 65 đánh giá
Ахматбек суюмбаев 49А, Токтогула, Bishkek 720011, Kyrgyzstan
Giờ 
Hôm nay · từ thời gian 08:30 - tới thời gian 20:30 thêm nữa

Điện thoại
0700 890 4050700 890 405

+1
Trang web 
english.on.kg
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Bishkek
Vùng lân cận: Sverdlov District
Bưu chính: 720011
Khu vực hành chính: Bishkek
Quốc gia: Cư-rơ-gư-xtan

Liên hệ

1 Số liên lạc dành cho Kallan School

Yuriy SolojenkinKallan School

Về

Kallan School đặt trụ sở tại Bishkek. Kallan School đang làm việc trong các hoạt động của Giáo dục khác, Giáo dục văn hóa. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 0700 890 405. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Kallan School tại english.on.kg. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua . Yuriy Solojenkin có mối quan hệ hợp tác với công ty.
Dịch vụ cho người khuyết tật ngồi xe lăn
Quản trị Đa dạng
Do phụ nữ lãnh đạo
Được thành lập
01/01/2009
Thể loại:Giáo dục khác được phân vào đâu, Giáo dục văn hóa.
Mã ISIC:8542, 8549.

Nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội

Giáo dục khácgần Kallan School

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp