Finansovo-Yuridicheskiy Kolledzh

 47 đánh giá
Osh, Kyrgyzstan
Truyền thông xã hội 
Địa Chỉ 
Osh, Kyrgyzstan
Thành phố: Osh
Khu vực hành chính: Osh (tỉnh)
Quốc gia: Cư-rơ-gư-xtan

Về

Finansovo-Yuridicheskiy Kolledzh đặt trụ sở tại Osh. Finansovo-Yuridicheskiy Kolledzh đang làm việc trong các hoạt động của Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học).
Dịch vụ cho người khuyết tật ngồi xe lăn
Thể loại:Giáo Dục Đại Học.
Mã ISIC:8530.

Nền giáo dục cao hơn (cao đẳng, đại học)gần Finansovo-Yuridicheskiy Kolledzh

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp