English Zone

 59 đánh giá
Бишкек, ул. Байтик Баатыр дом 3 в, 3в Baitik Baatyr St, Bishkek, Kyrgyzstan
Giờ 
Hôm nay · từ thời gian 07:30 - tới thời gian 21:30 thêm nữa
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Bishkek
Vùng lân cận: Oktyabr District
Khu vực hành chính: Bishkek
Quốc gia: Cư-rơ-gư-xtan

Về

English Zone đặt trụ sở tại Bishkek. English Zone đang làm việc trong các hoạt động của Giáo dục khác, Giáo dục. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 0770 792 299. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua .
Được thành lập
24/04/2012
Thể loại:Giáo dục, Giáo dục khác được phân vào đâu.
Mã ISIC:85, 8549.

Truyền thông xã hội

Giáo dục khácgần English Zone

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp