Driving School Profi-Klass

 97 đánh giá
268/3 Moskovskaya Street, Bishkek, Kyrgyzstan
Giờ 
Hôm nay · từ thời gian 09:00 - tới thời gian 18:00 thêm nữa

Điện thoại
0703 461 9190703 461 919

+1
Trang web 
profiklass.kg
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Bishkek
Vùng lân cận: Lenin District
Khu vực hành chính: Bishkek
Quốc gia: Cư-rơ-gư-xtan

Về

Driving School Profi-Klass đặt trụ sở tại Bishkek. Driving School Profi-Klass đang làm việc trong các hoạt động của Giáo dục khác, Trường học lái xe. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 0703 461 919. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Driving School Profi-Klass tại profiklass.kg. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua .
Dịch vụ cho người khuyết tật ngồi xe lăn
Thể loại:Trường học lái xe, Giáo dục khác được phân vào đâu.
Mã ISIC:8549.

Giáo dục khácgần Driving School Profi-Klass

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp