Ataturk Kemal Park

 745 đánh giá
139, 141 Abdykadirov St, Osh, Kyrgyzstan
Giờ 
Mở cho đến khi 23:59 thêm nữa
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Osh
Khu vực hành chính: Osh (tỉnh)
Quốc gia: Cư-rơ-gư-xtan

Về

Ataturk Kemal Park đặt trụ sở tại Osh. Ataturk Kemal Park đang làm việc trong các hoạt động của Công viên công cộng.
Dịch vụ cho người khuyết tật ngồi xe lăn
Tốt Cho Trẻ Em
Thể loại:Công viên công cộng.
Mã ISIC:9329.

Công viên công cộnggần Ataturk Kemal Park

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp