Cơ quan chính phủ tại Mã Bưu Chính 005 Hokkaidō

1-10
Cơ quan chính phủ, Quân Đội
Makomanai, Minami Ward, Sapporo, Hokkaido 005-0861, Japan
4.0 
www.mod.go.jp
Cơ quan chính phủ
8-chōme-1-1 Minami 30 Jōnishi, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0030, Japan
4.5  · +81 11-582-8222+81 11-582-8222  · Mở cửa
www.h-guidedog.org
Cơ quan chính phủ
52 Makomanai, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0861, Japan
www.h-rm.co.jp
Cơ quan chính phủ
10-chōme-2 Makomanaikashiwaoka, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0022, Japan
Cơ quan chính phủ
2-chōme-1-5 Makomanaisaiwaimachi, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0014, Japan
5.0  · +81 11-588-6510+81 11-588-6510  · Mở cửa
www.sapporo-shakyo.or.jp
Cơ quan chính phủ
143−1 Makomanai, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0861, Japan
Cơ quan chính phủ
6-chōme-3-1 Sumikawa 3 Jō, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0003, Japan
Cơ quan chính phủ, Sức khoẻ và y tế
4-chōme-3 Makomanai Minamimachi, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0016, Japan
1.0  · +81 11-588-1200+81 11-588-1200  · Mở cửa
fourseason.or.jp
Cơ quan chính phủ, Sức khoẻ và y tế
1-chōme-3-2 Makomanaisaiwaimachi, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0014, Japan
www.city.sapporo.jp
Cơ quan chính phủ, Sức khoẻ và y tế
Japan, 〒005-0016 Hokkaido, Sapporo, Minami-ku, Makomanai Minamimachi, 4-chōme−5, 北海道札幌市南区真駒内南町4丁目5−8
www.h-dent.jp