Bệnh viện tại Mã Bưu Chính 005 Hokkaidō

1-10
Bệnh viện
17 Makomanai, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0861, Japan
www.mod.go.jp
Khoa chỉnh hình, Sức khoẻ và y tế
11-chōme-4-4-1 Minami 33 Jōnishi, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0033, Japan
3.5  · ¥¥ · +81 11-581-2555+81 11-581-2555
minamiseikei.or.jp
Bác sĩ chuyên khoa thần kinh, Bệnh viện
2-chōme-3-1 Kawazoe 2 Jō, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0802, Japan
www.nmh.or.jp
Thầy Thuốc và Bác Sĩ Phẫu Thuật, Bác sĩ và phòng khám thú y
11-chōme-2-2 Sumikawa 5 Jō, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0005, Japan
midorivet.com
Bệnh viện
1-chōme-2-1 Makomanaimidorimachi, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0013, Japan
2.5  · +81 11-583-2000+81 11-583-2000  · Mở cửa
www.ogasawara-hp.or.jp
Bệnh viện
1 Chome-3-8 Sumikawa 2 Jo, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0002, Japan
www.jinyukai.or.jp
Sức khoẻ và y tế, Bệnh viện
1048-1-2 Ishiyama, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0849, Japan
www.sapporo-elm.or.jp
Bệnh viện
1 Chome-2-56 Kawazoe 2 Jo, Minami Ward, Sapporo, Hokkaido 005-0802, Japan
www.gorinbashi-seikei.com
Bệnh viện
1 Chome-2番54号 Kawazoe 2 Jo, Minami Ward, Sapporo, Hokkaido 005-0802, Japan
www.gorinbashi.or.jp
Bệnh viện
2-chōme-4-15 Sumikawa 3 Jō, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0003, Japan