Thể thao & Hoạt động tại Mã Bưu Chính 00047 Ý

1-10
Bán sỉ máy móc, Sân chơi
Viale della Repubblica, 280, 00047 Marino RM, Italy
www.greenisland.eu
Thể thao và giải trí
Viale G. Mazzini, 44, 00047 Marino RM, Italy
5.0  · +39 06 938 5100+39 06 938 5100  · Mở cửa
Công viên công cộng
Via Pietro Nenni, 6, 00047 Marino RM, Italy
www.fisiopoint.eu
Trung tâm thể dục
Via Olo Galbani, 19, 00047 Marino RM, Italy
4.0  · +39 06 9366 1385+39 06 9366 1385  · Mở cửa
www.palestrasportesalute.com
Giáo dục khác, Trung tâm thể dục
Viale della Repubblica, 228, 00047 Marino RM, Italy
4.0  · €€ · +39 06 930 9478+39 06 930 9478  · Mở cửa
Sân vận động và đấu trường
00047 Marino, Metropolitan City of Rome, Italy
4.5 
Thể thao và giải trí
Via Appia Nuova, 55, 00047 Marino RM, Italy
Nhà thờ, Công viên công cộng
Piazza Giuseppe Garibaldi, 18, 00047 Marino RM, Italy
4.5 
Giáo dục khác, Trung tâm thể dục
Via Cairoli, 19, 00047 Marino RM, Italy
5.0  · +39 349 171 6148+39 349 171 6148  · Mở cửa
www.iltempiodegliatleti.it
Sân vận động và đấu trường
Via Collepicchione Marino, 63, 00047 Marino RM, Italy
4.5