Đồ ăn tại Mã Bưu Chính 00044 Roma

1-10
Mua Sắm Khác, Mua sắm
Via Giuseppe Romita, ang. Via Alcide De Gasperi Quartiere Cocciano, 00044 Frascati RM, Italy
4.0  · +39 800 595 595+39 800 595 595  · Mở cửa
www.eurospin.it
Tất cả thức ăn và đồ uống, Thực phẩm sức khỏe và hữu cơ
Via Cernaia, 28, 00044 Frascati RM, Italy
4.5  · € · +39 347 623 6679+39 347 623 6679  · Mở cửa
www.avididigelato.it
Cửa hàng quần áo, Rau Quả
Via di Pietra Porzia, 60, 00044 Frascati RM, Italy
4.5  · +39 06 2076 6341+39 06 2076 6341  · Mở cửa
www.tenutadipietraporzia.it
Nepal nhà hàng, Mua sắm
Piazza Guglielmo Marconi, 12, 00044 Frascati RM, Italy
3.5  · +39 06 942 0191+39 06 942 0191  · Mở cửa
www.carrefour.it
Delis
Galleria V. Emanuele II, 25, 00044 Frascati RM, Italy
4.5  · €€ · +39 06 941 7579+39 06 941 7579  · Mở cửa
www.alicepizza.it
Kem và cửa hàng sữa chua, Cửa hàng bán kẹo
Via dei Quintili, 24, 00044 Frascati RM, Italy
www.gelatodivino.it
Mua sắm, Cửa hàng tạp hoá và siêu thị
7. Conad
Via Gregoriana, 39, 00044 Frascati RM, Italy
www.conad.it
Mua Sắm Khác, Hiệu Bánh Mỳ
Viale Fausto Cecconi, 15, 00044 Frascati RM, Italy
Tất cả thức ăn và đồ uống
Via Armando Diaz, 5, 00044 Frascati RM, Italy
Delis, Tất cả thức ăn và đồ uống
Piazza Del Mercato, 24, 00044 Frascati RM, Italy
4.0  · +39 06 941 7211+39 06 941 7211  · Mở cửa
ilfornarettodiamadei.it