siRoma

 2 đánh giá
Viale Vaticano, 100, 00184 Roma RM, Italy

Điện thoại
+972587438743

+1
Trang web 
www.siroma.co.il
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Roma
Khu vực hành chính: Lazio
Quốc gia: Ý

Liên hệ

1 Số liên lạc dành cho siRoma

Về

siRoma đặt trụ sở tại Roma. siRoma đang làm việc trong các hoạt động của Dịch vụ kinh doanh. Bạn có thể tìm thêm thông tin về siRoma tại www.siroma.co.il. Marcello Mazzilli có mối quan hệ hợp tác với công ty.
Thể loại:Tổ chức các hội nghị và hội chợ thương mại.
Mã ISIC:8230.

Truyền thông xã hội

Dịch vụ kinh doanhgần siRoma

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp