None

Poste Italiane

 1 đánh giá
Via Bellini Vincenzo, 1, 00039 Zagarolo RM, Italy
Giờ 
Hôm nay · từ thời gian 08:30 - tới thời gian 13:30 thêm nữa

Điện thoại
06 954 434806 954 4348

Trang web 
www.poste.it
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Zagarolo
Khu vực hành chính: Lazio
Quốc gia: Ý

Các nhóm kinh doanh

Về

Poste Italiane đặt trụ sở tại Zagarolo. Poste Italiane đang làm việc trong các hoạt động của Bưu điện. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 06 954 4348. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Poste Italiane tại www.poste.it.
Thể loại:Hoạt động bưu chính.
Mã ISIC:5310.

Truyền thông xã hội

Số đánh giá qua thời gian đối với Poste Italiane

1 đánh giá

11201520181192.12228.020151547.88228.02018Google

Rating trung bình qua thời gian đối với Poste Italiane

Nhận xét theo thời gian

11223344552015201620185132.82103.020155370.0103.020165607.18103.02018Google

Nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội

Bưu điệngần Poste Italiane

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp