Poste Italiane

 6 đánh giá
Borgo S. Martino, 186, 00039 Zagarolo RM, Italy
Giờ 
Mở cho đến khi 13:35 thêm nữa

Điện thoại
06 957 529606 957 5296

+1
Trang web 
www.poste.it
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Zagarolo
Bưu chính: 00039
Khu vực hành chính: Lazio
Quốc gia: Ý

Về

Poste Italiane đặt trụ sở tại Zagarolo. Poste Italiane đang làm việc trong các hoạt động của Bưu điện. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 06 957 5296. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Poste Italiane tại www.poste.it. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua .
Thể loại:Hoạt động bưu chính.
Mã ISIC:5310.

Truyền thông xã hội

Số đánh giá qua thời gian đối với Poste Italiane

6 đánh giá

224466201520182019114.23374.1520155370.081.8520186725.778.772019Google

Rating trung bình qua thời gian đối với Poste Italiane

Nhận xét theo thời gian

112233445520152016201820195103.17103.020155281.06103.020161.8458.94166.3820181.7636.83168.372019Google

Xếp hạng của Google theo số sao

Google

012345187.69112.35014.6289.68014.6267.0014.6244.325380.021.651 sao đánh giá2 sao đánh giá3 sao đánh giá4 sao đánh giá5 sao đánh giá

Nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội

Bưu điệngần Poste Italiane

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp