Dtdc Courier & Cargo

 22 đánh giá
Akarshan Bhawan, 4754/23, Ansari Rd, Daryaganj, New Delhi, Delhi 110006, India
Giờ 
Mở cho đến khi 22:30 thêm nữa

Điện thoại
085100 56836085100 56836

+1
Trang web 
www.dtdc.in
Truyền thông xã hội 
Thành phố: New Delhi
Vùng lân cận: Daryaganj
Khu vực hành chính: Delhi
Quốc gia: Ấn Độ

Liên hệ

1 Số liên lạc dành cho Dtdc Courier & Cargo

Dinesh GuptaDtdc Courier & Cargo

Về

Dtdc Courier & Cargo đặt trụ sở tại New Delhi. Dtdc Courier & Cargo đang làm việc trong các hoạt động của Giao thông vận tải hậu cần, Dịch vụ cá nhân, Quản lí đoàn thể, Vận chuyển thư và bưu phẩm. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 085100 56836. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Dtdc Courier & Cargo tại www.dtdc.in. Dinesh Gupta có mối quan hệ hợp tác với công ty.
Thể loại:Hoạt động tư vấn quản lý, Hoạt động dịch vụ cá nhân khác được phân vào đâu, Hoạt động chuyển phát nhanh, Giao thông vận tải hậu cần.
Mã ISIC:5229, 5320, 7020, 9609.

Truyền thông xã hội

Số đánh giá qua thời gian đối với Dtdc Courier & Cargo

22 đánh giá

55101015152020201820199191.6357.55201822546.4228.02019Google

Rating trung bình qua thời gian đối với Dtdc Courier & Cargo

Nhận xét theo thời gian

1122334455201820193.4192.12134.6920184547.88122.812019Google

Xếp hạng của Google theo số sao

Google

012345678910111212380.0112.35275.5189.685166.8667.0145.0644.32275.5121.651 sao đánh giá2 sao đánh giá3 sao đánh giá4 sao đánh giá5 sao đánh giá

Giao thông vận tải hậu cầngần Dtdc Courier & Cargo

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp