1-10
Thiết kế đặc biệt, Cửa hàng phần cứng
Miskolc, Rákóczi Ferenc u. 1, 3530 Hungary
5.0  · +36 20 927 6244+36 20 927 6244  · Mở cửa
kepkeretezes-uveg-tukor-zuhanykabin-miskolc.business.site
Trạm xăng, Xây dựng các tòa nhà
Miskolc, Arany János u. 6, 3530 Hungary
4.0  · +36 40 474 474+36 40 474 474  · Mở cửa
www.fogaz.hu
Công cụ cho thuê, Dịch vụ kinh doanh
Miskolc-Egyetemváros, Egyetemi étterem, 3515 Hungary
4.0  · $$ · +36 70 430 3251+36 70 430 3251  · Mở cửa
gasztromuhely.hu
Quản lí đoàn thể
Miskolc, Boldva u. 4, 3527 Hungary
4.0  · +36 46 524 260+36 46 524 260  · Mở cửa
www.szatmari.hu
Dịch vụ kinh doanh
Miskolc, Széchenyi István út 36, 3530 Hungary
4.5  · $$ · +36 80 639 021+36 80 639 021  · Mở cửa
www.telekom.hu
Quản lí đoàn thể, Rửa Xe và Thông tin về Xe
Miskolc, Fonoda u. 3, 3527 Hungary
4.0  · +36 70 354 3847+36 70 354 3847  · Mở cửa
Dịch vụ khoa học và kĩ thuật
Miskolc, Kerpely Antal u. 12, 3533 Hungary
www.met.hu
Thiết kế đặc biệt, Nhiếp ảnh
Miskolc, Róna u. 1, 3534 Hungary
5.0  · +36 70 509 6354+36 70 509 6354  · Mở cửa
www.oroszpeter.com
Quản lí đoàn thể
Miskolc, Joyson út 1, 3516 Hungary
4.0 
joysonsafety.com
Quản lí đoàn thể
Miskolc, Futó u. 74, 3508 Hungary
5.0  · +36 20 333 3363+36 20 333 3363  · Mở cửa
www.dma.hu