Công nghiệp tại Mã Bưu Chính 1191 Budapest X. kerület, Budapest - Trang 2

11-20
Sản xuất khoáng và kim loại
Budapest, Üllői út 200, 1191 Hungary
4.5  · +36 70 587 9094+36 70 587 9094  · Mở cửa
www.janikgalvan.hu
Bán sỉ quần áo và vải vóc, Quản lí đoàn thể
Budapest, Üllői út 241, 1191 Hungary
5.0  · +36 1 244 8072+36 1 244 8072  · Mở cửa
www.nuanstextil.hu
Tổ chức chính trị, Các tổ chức thành viên khác
Budapest, Bels\u0151 oldal, \u00dcll\u0151i \u00fat 243, 1191 Hungary
www.kispest.jobbik.hu
Bán sỉ vật liệu xây dựng, Quản lí đoàn thể
Budapest, Fő u. 5, 1191 Hungary
4.5  · +36 20 476 9467+36 20 476 9467  · Mở cửa
www.acelcsarnok.com
Đại lí bán sỉ
Budapest, Szalay u. 14, 1191 Hungary
5.0  · +36 1 464 2730+36 1 464 2730  · Mở cửa
www.mesterhazkft.hu
Xe buýt và xe lửa
Budapest, 1191 Hungary
5.0 
Các tổ chức thành viên khác
Budapest, Vak Bottyán u. 75, 1191 Hungary
5.0 
Xây dựng các tòa nhà, Nhà thờ
Budapest, Templom tér 21, 1191 Hungary
4.0  · 2829843
Quản lí đoàn thể, Giao thông vận tải hậu cần
Budapest, Üllői út 201, 1191 Hungary
4.0  · +36 1 421 7282+36 1 421 7282  · Mở cửa
www.posta.hu
Cửa hàng quần áo, Mua Sắm Khác
Budapest, 1191 Hungary
3.0  · $$$$ · +36 30 677 7101+36 30 677 7101  · Mở cửa
www.swarovski.com