Công nghiệp tại Mã Bưu Chính 1191 Budapest X. kerület, Budapest

1-10
Tự lưu trữ, Kho bãi và lưu trữ
Budapest, Vak Bottyán u. 32, 1191 Hungary
www.selfstore.hu
Bán sỉ máy móc, Quà tặng, thẻ, vật tư bên
Budapest, Üllői út 255, 1191 Hungary
www.patriapapir.hu
Xe buýt và xe lửa
Budapest, 1191 Hungary
www.mavcsoport.hu
Đại lí bán sỉ, Bán sỉ quần áo và vải vóc
Budapest, Üllői út 170, 1191 Hungary
opanszky.hu
Quản lí đoàn thể, Bán sỉ hàng điện tử
a-c Köki, Vak Bottyán u. 75, 1191 Hungary
4.0  · +36 80 639 041+36 80 639 041  · Mở cửa
www.telekom.hu
Xe buýt và xe lửa
Budapest, 1191 Hungary
2.5  · +36 1 258 4636+36 1 258 4636  · Mở cửa
Đặt hàng qua mail và cửa hàng web, Viễn thông
Budapest, Üllői út 201-1. emelet, 1191 Hungary
3.0  · +36 1 707 0707+36 1 707 0707  · Mở cửa
digi.hu
Giao nhận vận tải
József Attila u.57. · 1191
5.0  · +36 30 352 3244+36 30 352 3244  · Mở cửa
epitoanyagszallitas.hu
Tất cả tổ chức thành viên
Budapest, Hunyadi u. 10-14, 1191 Hungary
kispestipolgarorseg.hu
Giao thông vận tải hậu cần, Bưu điện
Budapest, Vak Bottyán u. 75, 1191 Hungary
4.0  · +36 1 421 7282+36 1 421 7282  · Mở cửa
www.posta.hu