Công nghiệp tại Mã Bưu Chính 1091 Budapest X. kerület, Budapest

1-10
Xây dựng các tòa nhà, Xe buýt và xe lửa
1091 Budapest üllöi 129
www.fradi.hu
Xe buýt và xe lửa
Budapest, 1091 Hungary
4.5 
Tự lưu trữ, Xe buýt và xe lửa
Budapest, Üllői út, 1091 Hungary
4.5  · +36 1 461 6500+36 1 461 6500  · Mở cửa
www.bkv.hu
Các tổ chức thành viên khác
Budapest, Üllői út 91/b, 1091 Hungary
www.mtvsz.hu
Xe buýt và xe lửa
Budapest, Üllői út 131, 1091 Hungary
www.volanbusz.hu
Giáo dục trung học, Sửa chữa khác
Budapest, Üllői út 59, 1091 Hungary
musicinstrumentclinic.business.site
Xe buýt và xe lửa
Budapest, 1091 Hungary
3.5 
Xây dựng các tòa nhà
Budapest, I. emelet, Üllői út 129, 1091 Hungary
www.ensi.hu
Bán sỉ máy móc
Budapest, Hurok u. 9, 1091 Hungary
4.0   · Mở cửa
Bất Động Sản, Căn hộ
Budapest, Üllői út 9, 1091 Hungary
www.csillaros.hu