Giải trí tại Mã Bưu Chính 1088 Budapest X. kerület, Budapest

1-10
Rạp Chiếu Phim
Budapest, Rákóczi út 21, 1088 Hungary
www.urania-nf.hu
Cửa hàng đồ chơi, Bảo tàng
Budapest, Múzeum krt. 14-16, 1088 Hungary
mnm.hu
Quán cà phê, Phòng hòa nhạc và nhà hát
Budapest, Múzeum krt. 4, 1088 Hungary
konyvtarklub.hu
Nghệ thuật sáng tạo, Nghệ sĩ và nhạc sĩ
Budapest, Szabó Ervin tér 1, 1088 Hungary
www.fszek.hu
Phòng hòa nhạc và nhà hát
Budapest, Múzeum u. 7, 1088 Hungary
kossuth-klub.hu
Bảo tàng
Budapest, Pollack Mihály tér 3, 1088 Hungary
www.festeticspalota.hu
Delis, Trang Sức và Đồng Hồ
Budapest, Rákóczi út 41, 1088 Hungary
www.gyongyhaz.hu
Phòng trưng bày nghệ thuật
Budapest, Bródy Sándor u. 36, 1088 Hungary
tobegallery.hu
Rạp Chiếu Phim, Dịch vụ dọn rửa toàn diện
Budapest, Pollack Mihály tér 8-10, 1088 Hungary
www.mtva.hu
Phòng trưng bày nghệ thuật
Budapest, Bródy Sándor u. 23b, 1088 Hungary
arikupsusgallery.com