Cộng đồng & Chính phủ tại Mã Bưu Chính 1082 Budapest X. kerület, Budapest

1-10
Quản lí công chúng
Budapest, Baross u. 59, 1082 Hungary
kormanyablak.hu
Thư viện
Budapest, Üllői út 64, 1082 Hungary
mediatorpont.hu
Quản lí công chúng
Budapest, Baross u. 63-67, 1082 Hungary
www.jozsefvaros.hu
Cơ quan chính phủ
Vajdahunyad utca 3. · 1082
menhely.hu
Công việc xã hội
Budapest, Horváth Mihály tér 1, 1082 Hungary
4.0  · +36 30 625 6793+36 30 625 6793  · Mở cửa
www.megbizhatougyved.hu
Bưu điện
6. Posta
Budapest, Vajdahunyad u. 42, 1082 Hungary
www.posta.hu
Công việc xã hội
Budapest, Baross utca 21, fszt 5., 1082 Hungary
www.drlaszlo.eu
Cảnh sát và thực thi pháp luật
Budapest, Baross u. 74, 1082 Hungary
nomo.hu
Công việc xã hội
Budapest, Corvin sétány 5/A, 1082 Hungary
www.berenyiiroda.hu
Quản lí công chúng
Budapest, Horváth Mihály tér 1, 1082 Hungary