Bệnh viện tại Mã Bưu Chính 1082 Budapest X. kerület, Budapest

1-10
Bệnh viện
Budapest, Baross u. 23-26, 1082 Hungary
transzplant.semmelweis.hu
Bệnh viện
Budapest, Kis Stáció u. 1, 1082 Hungary
www.edukid.hu
Bệnh viện
Budapest, Üllői út 44, 1082 Hungary
www.corvinmedical.hu
Bệnh viện
Budapest, Üllői út 78/b, 1082 Hungary
semmelweis.hu
Bác Sĩ Phụ Khoa và Bác Sĩ Khoa Sản, Bệnh viện
Budapest, Üllői út 78/A, 1082 Hungary
semmelweis.hu
Bệnh viện
Budapest, Üllői út 78a, 1082 Hungary
3.5  · +36 20 666 2037+36 20 666 2037  · Mở cửa
semmelweis.hu
Bệnh viện
Budapest, Üllői út 78a, 1082 Hungary
semmelweis.hu
Bệnh viện
Budapest, Budapest Corvin sétány 4/C bejárat a Práter utca felől (rendelő, 1082 Hungary
telederma.hu
Bệnh viện
Budapest, Üllői út 78/b, 1082 Hungary
Bệnh viện
Budapest, Baross u. 31, 1082 Hungary
nexit.hu