Terminál Filmklub

 1 đánh giá
Budapest, Vak Bottyán u. 75, 1191 Hungary
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Budapest
Vùng lân cận: District XIX.
Bưu chính: 1191
Khu vực hành chính: Budapest
Quốc gia: Hung-ga-ri

Về

Terminál Filmklub đặt trụ sở tại Budapest. Terminál Filmklub đang làm việc trong các hoạt động của Các tổ chức thành viên khác.
Dịch vụ cho người khuyết tật ngồi xe lăn
Thể loại:Hoạt động của thành viên các tổ chức khác được phân vào đâu.
Mã ISIC:9499.

Truyền thông xã hội

Các tổ chức thành viên khácgần Terminál Filmklub

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp