Aurora Hostel Budapest

 9 đánh giá
Budapest, Belgrád rkp. 27, 1054 Hungary
Giờ 
Mở cho đến khi 23:59 thêm nữa
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Budapest
Vùng lân cận: District V.
Bưu chính: 1054
Khu vực hành chính: Budapest
Quốc gia: Hung-ga-ri

Về

Aurora Hostel Budapest đặt trụ sở tại Budapest. Aurora Hostel Budapest đang làm việc trong các hoạt động của Chỗ ở khác, Khách sạn và nhà nghỉ. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 06 70 260 3266. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Aurora Hostel Budapest tại aurora.insta-hostel.com. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua .
Giá
$
Thể loại:Hoạt động nơi ăn nghỉ ngắn hạn, Khách sạn và nhà nghỉ.
Mã ISIC:5510.

Chỗ ở khácgần Aurora Hostel Budapest

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp