Apartment Anna

 7 đánh giá
Budapest, Deák Ferenc u. 21, 1052 Hungary
Giờ 
Mở cho đến khi 23:59 thêm nữa

Điện thoại
06 70 405 876706 70 405 8767

+1
+1
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Budapest
Vùng lân cận: District V.
Bưu chính: 1052
Khu vực hành chính: Budapest
Quốc gia: Hung-ga-ri

Về

Apartment Anna đặt trụ sở tại Budapest. Apartment Anna đang làm việc trong các hoạt động của Bất Động Sản, Khách sạn và nhà nghỉ, Căn hộ, Du lịch và đi lại. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 06 70 405 8767. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Apartment Anna tại www.apartmentanna.com. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua .
Thể loại:Nhà trọ, Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, Khách sạn và nhà nghỉ, Căn hộ.
Mã ISIC:55, 5510, 6820.

Nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội

Bất Động Sảngần Apartment Anna

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp