Germany Liaison Office

 1 đánh giá
Edifício SITEC, R. José Carlos Schwarz, Bissau, Guinea-Bissau

Điện thoại
3255020

Truyền thông xã hội 
Thành phố: Bissau
Vùng lân cận: Bairro de Ajuda II Phase
Khu vực hành chính: Bissau
Quốc gia: Ghi-nê Bít-xao

Về

Germany Liaison Office đặt trụ sở tại Bissau. Germany Liaison Office đang làm việc trong các hoạt động của Đại sứ quán và lãnh sự, Sản xuất các sản phẩm từ gỗ và giấy. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Germany Liaison Office tại www.dakar.diplo.de.
Thể loại:Hoạt động dịch vụ liên quan đến in, Đại sứ quán và lãnh sự.
Mã ISIC:1812, 8421.

Truyền thông xã hội

Số đánh giá qua thời gian đối với Germany Liaison Office

1 đánh giá

11201820191192.12228.020181547.88228.02019Google

Rating trung bình qua thời gian đối với Germany Liaison Office

Nhận xét theo thời gian

1122334455201820192192.12162.4220182547.88162.422019Google

Đại sứ quán và lãnh sựgần Germany Liaison Office

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp