Phòng hòa nhạc và nhà hát tại Mã Vùng 2221 Chalcis

1-7
Phòng trưng bày nghệ thuật, Phòng hòa nhạc và nhà hát
Favierou ke Papanastasiou, Chalkida 341 00, Greece
Phòng hòa nhạc và nhà hát
Charonda 12, Chalkida 341 00, Greece
www.hsnes.org
Phòng hòa nhạc và nhà hát
Charonda 12, Chalkida 341 33, Greece
www.hsnes.org
Phòng hòa nhạc và nhà hát
Kleomachous 1, Chalkida 341 00, Greece
www.studionet.gr
Giáo dục khác, Phòng hòa nhạc và nhà hát
Velissariou, Vasiliko 340 02, Greece
4.5  · +30 2221 054145+30 2221 054145  · Mở cửa
www.dralexopoulou.gr
Quán cà phê, Buffet
I. Pilika 33, Chalkida 341 00, Greece
4.5  · € · +30 2221 088122+30 2221 088122
Phòng hòa nhạc và nhà hát
Liaska; 34100 Chalkída, Greece
1-7