Bể bơi công cộng tại Mã Vùng 2221 Chalcis

1-2
Bể bơi công cộng
Leof. Chaina 93, Chalkida 341 00, Greece
www.naevias.gr
Bể bơi công cộng
Raoul Folero, Chalkida 341 00, Greece
1-2