Welcome Stores (ΣΑΡΡΗΣ)

 7 đánh giá
Karpathos 857 00, Greece
Giờ 
Hôm nay · đóng cửa thêm nữa

Điện thoại
2245 0233032245 023303

+1
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Karpathos
Bưu chính: 857 00
Khu vực hành chính: Nam Aegea
Quốc gia: Hy Lạp

Về

Welcome Stores (ΣΑΡΡΗΣ) đặt trụ sở tại Karpathos. Welcome Stores (ΣΑΡΡΗΣ) đang làm việc trong các hoạt động của Thiết bị gia dụng và hàng hóa, Cửa hàng điện tử. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 2245 023303. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Welcome Stores (ΣΑΡΡΗΣ) tại www.welcomestores.gr.
Các lựa chọn ăn uống
Giao hàng
Thể loại:Bán lẻ máy vi tính, đơn vị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên, Thiết bị gia dụng và hàng hóa.
Mã ISIC:4741, 4759.

Nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội

Thiết bị gia dụng và hàng hóagần Welcome Stores (ΣΑΡΡΗΣ)

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp