Mioteris

 43 đánh giá
El. Venizelou 22, Chalkida 341 00, Greece
Giờ 
Mở cho đến khi 21:00 thêm nữa

Điện thoại
2221 0809332221 080933

Trang web 
www.mioteris.gr
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Chalcis
Bưu chính: 341 00
Khu vực hành chính: Trung Hy Lạp (vùng)
Quốc gia: Hy Lạp

Về

Mioteris đặt trụ sở tại Chalcis. Mioteris đang làm việc trong các hoạt động của Mua sắm. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 2221 080933. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Mioteris tại www.mioteris.gr.
Thể loại:Thương mại bán lẻ, ngoại trừ xe có động cơ và xe máy.
Mã ISIC:47.

Mua sắmgần Mioteris

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp