Holy Metropolis of Samos and Ikaria Korseon

 14 đánh giá
28is Oktovriou 4, Samos 831 00, Greece
Giờ 
Hôm nay · từ thời gian 10:00 - tới thời gian 13:00 thêm nữa

Điện thoại
2273 0876402273 087640

Trang web 
www.imsamou.gr
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Sámos
Khu vực hành chính: Bắc Aegea
Quốc gia: Hy Lạp

Về

Holy Metropolis of Samos and Ikaria Korseon đặt trụ sở tại Sámos. Holy Metropolis of Samos and Ikaria Korseon đang làm việc trong các hoạt động của Giáo dục khác. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 2273 087640. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Holy Metropolis of Samos and Ikaria Korseon tại www.imsamou.gr.
Thể loại:Giáo dục khác được phân vào đâu.
Mã ISIC:8549.

Truyền thông xã hội

Số đánh giá qua thời gian đối với Holy Metropolis of Samos and Ikaria Korseon

14 đánh giá

3366991212201820195191.6368.93201814546.4228.02019Google

Rating trung bình qua thời gian đối với Holy Metropolis of Samos and Ikaria Korseon

Nhận xét theo thời gian

1122334455201820194.6192.12110.9220184.9547.88104.982019Google

Xếp hạng của Google theo số sao

Google

012345678910111212380.0112.35275.5189.68014.6267.0014.6244.32014.6221.651 sao đánh giá2 sao đánh giá3 sao đánh giá4 sao đánh giá5 sao đánh giá

Nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội

Giáo dục khácgần Holy Metropolis of Samos and Ikaria Korseon

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp