DONE Διακομόπουλος (DONE Diakomopoulos)

 49 đánh giá
Argirokastritou 2, Chalkida 341 00, Greece
Giờ 
Hôm nay · từ thời gian 14:00 - tới thời gian 22:00 thêm nữa

Điện thoại
2221 0604632221 060463

+1
+1
Truyền thông xã hội 
Thành phố: Chalcis
Vùng lân cận: Faliro
Bưu chính: 341 00
Khu vực hành chính: Trung Hy Lạp (vùng)
Quốc gia: Hy Lạp

Liên hệ

1 Số liên lạc dành cho DONE Διακομόπουλος

Yannis DiacomopoulosDONE Διακομόπουλος

Về

DONE Διακομόπουλος đặt trụ sở tại Chalcis. DONE Διακομόπουλος đang làm việc trong các hoạt động của Giáo dục khác. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 2221 060463. Bạn có thể tìm thêm thông tin về DONE Διακομόπουλος tại www.diacomopoulos.gr. Bạn có thể liên hệ với công ty này bằng email qua . Yannis Diacomopoulos có mối quan hệ hợp tác với công ty.
Thể loại:Giáo dục khác được phân vào đâu.
Mã ISIC:8549.

Truyền thông xã hội

Số đánh giá qua thời gian đối với DONE Διακομόπουλος

49 đánh giá

1122334455201520191192.12403.3820155547.88228.02019Google

Rating trung bình qua thời gian đối với DONE Διακομόπουλος

Nhận xét theo thời gian

11223344552015201620195132.82103.020155370.0103.020165607.18103.02019Google

Tham gia Facebook

Tỷ lệ tương tác của Facebook về lượt thích, lượt checkin, lượt truy cập và đánh giá cho DONE Διακομόπουλος.

010203040989.35211.151097.66135.044380.058.85Đánh giá (5.0/5)ThíchĐăng ký

Giáo dục khácgần DONE Διακομόπουλος

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp