Κοινωνικα Συσσίτια

Κτήριο ΚΗΦΗ

Điện thoại
2221 0815222221 081522

Truyền thông xã hội 
Địa Chỉ 
Κτήριο ΚΗΦΗ
Thành phố: Chalcis
Khu vực hành chính: Trung Hy Lạp (vùng)
Quốc gia: Hy Lạp

Về

Κοινωνικα Συσσίτια đặt trụ sở tại Chalcis. Κοινωνικα Συσσίτια đang làm việc trong các hoạt động của Nhà Hưu Trí. Bạn có thể liên hệ với công ty này qua 2221 081522.
Thể loại:Các hoạt động chăm sóc nội trú cho người cao tuổi và người tàn tật.
Mã ISIC:8730.

Truyền thông xã hội

Nhà Hưu Trígần Κοινωνικα Συσσίτια

Tìm Các Doanh Nghiệp Tương Tự Ở Gần
Chỉnh sửa doanh nghiệp