Nguồn nhân lực tại Mã Vùng 9 Helsinki, Uusimaa

1-4
Cơ Quan Giới Thiệu Việc Làm, Đại lí tạm thời
Fredrikinkatu 61, 00100 Helsinki, Finland
www.pharmacan.fi
Nguồn nhân lực
Wolffintie 36 F12, 65200 Vaasa, Finland
www.dlnps.com
Nguồn nhân lực
Mannerheimintie 12, 00101 Helsinki, Finland
Nguồn nhân lực, Du lịch và đi lại
Veneentekijäntie 2, 00210 Helsinki, Finland
1-4